Нотаріальне завірення перекладу у місті Суми?

2019-06-24

Переклад документів набуває юридичну силу тільки після нотаріального засвідчення. У нас ви можете замовити комплексний нотаріальний переклад і отримати на руки оформлений згідно з законодавчими вимогами документ, що має юридичну силу.

Для яких документів необхідне нотаріальне завірення?

Для юридичних осіб:

 • Статут, виписки з органів реєстрації, статистики, податкових органів та ін .
 • Фінансові, податкові звіти
 • Бухгалтерський баланс
 • Ліцензії, патенти
 • Сертифікати
 • Міжнародні договори, контракти, довіреності тощо

Для фізичних осіб:

 • Свідоцтва та довідки видані РАЦС
 • Посвідчення особи
 • Свідоцтва, атестати і дипломи про освіту
 • Довідки та виписки з банку, що містять інформацію про рахунки і рухи грошових коштів
 • Довідки внутрішніх і судових органів
 • Документи, які видаються нотаріальною конторою

Фахівці нашого Бюро Перекладів виконають переклад та нотаріально засвідчать його. Вам залишиться тільки забрати його у нас чи отримати поштою.

****

Нотариальное заверение подписи переводчика на документах в городе Сумы

Перевод документов обретает юридическую силу только после нотариального заверения. У нас вы можете заказать комплексный нотариальный перевод и получить на руки оформленную согласно с законодательными требованиями документ, имеющую юридическую силу.

Для каких документов необходимо нотариальное заверение?

Для юридических лиц:

 • Устав, выписки из органов регистрации, статистики, налоговых органов и пр.;
 • Финансовые, налоговые отчеты;
 • Бухгалтерский баланс;
 • Лицензии, патенты;
 • Сертификаты;
 • Международные договоры, контракты, доверенности и т.д.

Для физических лиц:

 • Свидетельства и справки выданные РАГС;
 • Удостоверения личности;
 • Свидетельства, аттестаты и дипломы об образовании;
 • Справки и выписки из банка, содержащие информацию о счетах и движениях денежных средств;
 • Справки внутренних и судебных органами;
 • Документы, которые выдаются нотариальной конторой.

Специалисты нашего Бюро Переводов выполнят перевод и нотариально заверят его. Вам останется только забрать его у нас или получить по почте)

Наверх