Консульська легалізація

Загальні положення

Документи, які виготовлені в одній країні та призначені для практичного використання в іншій країні, необхідно легалізувати (підтвердити справжність наявних на документах підписів).

Консульська легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також справжності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. Водночас консул не несе відповідальності за зміст документа.

Документи повинні бути засвідчені нотаріусом, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, консулом іноземної держави або іншим органом в залежності від ступеня важливості того чи іншого документа або спеціальних вимог до нього.
Консульська легалізація необхідна для країн, що не приєдналися до Гаазької конвенції